STAROSTLIVOSŤ O BRANKÁRSKE RUKAVICE

Brankár musí byť v top forme, aby odchádzal z ihriska ako víťaz. To isté platí aj pre brankárske rukavice.
Aby rukavice spĺňali svoj účel, potrebujú aj mimo ihriska opateru. S týmito tipmi predĺžiš životnosť brankárskych rukavíc a na ihrisku využiješ ich plný potenciál.

ČISTENIE

Najmä pred prvým použitím musí byť pena rukavíc niekoľko krát prepláchnutá vlažnou vodou. Tak sa odstránia zvyšky mydla, ktoré je nevyhnutné k výrobe rukavíc. Až teraz je pena rukavíc plne výkonná

ČISTIČ RUKAVÍC

Latex je považovaný za citlivý materiál a vyžaduje osobitnú starostlivosť. Špina zhoršuje priľnavosť latexovej peny a preto musí byť čo najskôr odstránená. Preto umyte rukavice v teplej vode (max. 40°C) a operte čističom rukavíc (Glove cleaner), odporúčame rukavice čistiť hneď pri sprchovaní po zápase alebo tréningu. 

VLHKÉ PODMIENKY

Špeciálne peny do mokrého počasia (aqua) by mali byť pred každým použitím prepláchnuté v teplej vode (max. 40°C) jednu až dve hodiny pred každým použitím. Takto sa aktivuje hydrograin termo granulát a zabezpečí optimálnu priľnavosť aj v daždi. Taktiež je veľmi dôležité, aby bola pena rukavíc vždy počas zápasu alebo tréningu navlhčená, aby mala optimálnu priľnavosť.

SUŠENIE

Okrem čistenia rukavíc zohráva dôležitú rolu aj ich sušenie. UV-žiarenie spôsobuje , že sa pena stane tvrdá, pórovitá a začne sa drobiť. Preto sa odporúča rukavice chrániť pred nadmerným slnečným žiarením a svetlom zo žiaroviek! Špeciálne tašky na brankárske rukavice zabezpečujú optimálnu ochranu pred takýmito vonkajšími vplyvmi.

PENA

Čím je pena mäkšia a jemnejšia, tým lepšia je jej priľnavosť, ale zároveň je prirodzene vyššie a rýchlejšie aj jej opotrebovanie. Dôležité je ale vedieť, že funkčné vlastnosti peny zostávajú zachované až do úplného opotrebovania peny. 

LEPIDLO NA RUKAVICE

Náš nový, a oproti iným podobným výrobkom vylepšený "zázračný sprej" Ks GRIPrebuilder výrazne zvyšuje priľnavosť peny všetkých, ale predovšetkým dlhší čas používaných brankárskych rukavíc. Je vhodný na všetky typy rukavíc, za každých poveternostných podmienok.

Starostlivosť o brankárske rukavice