Obchodné podmienky spoločnosti KEEPERsport

Upozornenie:objednávky z územia Slovenskej republiky budú vybavené prostredníctvom KEEPERsport Slovensko. V prípade, že si zadáte objednávku cez partnera firmy KEEPERsport v inej krajine (napríklad v Českej republike alebo v Maďarsku), budú objednávky vybavované cez KEEPERsport Slovensko.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim KEEPERsport, Peter Paluch, Krížna 8, 94907 Nitra 7, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.keepersport.sk  a kupujúcim tj. zákazníkom. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi predávajúcim a  kupujúcim uvedené inak.  

Objednávka tovaru

Objednávať na www.keepersport.sk je možná online cez náš e-shop, písomnou formou - e-mailom na shop@keepersport.sk alebo telefonicky na +421 948 469 326.

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.  

 Každá objednávka musí obsahovať:

 -          meno a priezvisko kupujúceho

 -          poštovú a fakturačnú adresu

 -          telefónne číslo

 -          objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť

 -          dátum vystavenia objednávky

 -          spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru  

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 7 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať/zrušiť len v prípade, že objednávka ešte nebola spracovaná. Ak zrušenie našou logistikou už nie je možné, môžete zásielku vrátiť ako obvykle. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po potvrdení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky kupujúcemu automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.  

Cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na stránkach platia výhradne pre nákup prostredníctvom www.keepersport.sk. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.

Platba za tovar

A) prevodom na účet predávajúceho - po obdržaní objednávky kupujúcemu pošleme na e-mail faktúru so všetkými údajmi potrebnými k prevodu peňazí na náš účet. Hneď po prijatí peňazí tovar kupujúcemu pošleme

B) dobierkou - pri preberaní tovaru zaplatí kupujúci za tovar v hotovosti u kuriéra 

C) službou Paypal - online cez Paypal účet. Po vytvorení objednávky bude kupujúci presmerovaný priamo na stránku Paypal, kde sa prihlási do svojho účtu a potvrdí platbu. Prípadne môže kupujúci zaplatiť kreditnou alebo debetnou kartou (bez prihlásenia na Paypal účet).  

D) v našej predajni v hotovosti alebo platobnou kartou

E) platba kreditnou kartou cez Stripe na účet predávajúceho - po potvrdení objednávky bude celková suma za objednaný tovar odrátaná z tvojej kreditnej karty. Informáciu o zrealizovaní platby hneď dostaneme, objednaný tovar teda budeme hneď posielať (ak je tovar skladom).

Odber tovaru  a dodacia doba

Tovar, ktorý je skladom, odosielame do 1 pracovného dňa po obdržaní objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame do 3-7 pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je na sklade u dodávateľa, môže sa dodanie predĺžiť na 10-21 dní, o čom bude zákazník vopred informovaný predávajúcim. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke. 

Spôsob zaslania tovaru a prepravné náklady

Prepravná spoločnosť GLS  - 5,50 € (platba na dobierku)

Prepravná spoločnosť GLS  - 4,50 € (platba vopred na účet, Paypal, kreditná karta)

Pri objednávke v celkovej hodnote tovaru nad 200 € je poštovné ZDARMA.

Postup pri vrátení alebo výmene tovaru
Máš právo do 14 dní tovar vrátiť alebo vymeniť za iný. Táto doba vždy začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Čo k tomu od teba potrebujeme:

  • Vyplň "Formulár pre vrátenie, výmenu alebo reklamáciu tovaru" a uveď dôvod výmeny alebo vrátenia tovaru. 
  • Pošli nám vyplnený formulár a originálnu faktúru.
  • Tovar pošli poštou na VLASTNÉ NÁKLADY na našu adresu ( tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý).
  • Hneď ako tovar od teba dostaneme, pošleme ti nový tovar. Pri vrátení tovaru pošleme peniaze na tvoj účet.

Náklady na výmenu tovaru
Vymenený tovar ti bude odoslaný na tvoju adresu za cenu poštovného pre SR vo výške 4,50 €.

Nie je možná výmena 
Tovar s potlačou alebo použitý tovar nie je možné vrátiť alebo vymeniť. 

Povinnosti kupujúceho

 Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru (kuriérom GLS 4,50 €) .

Povinnosti predávajúceho 

Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať kupujúcemu tovar na základe jeho záväznej objednávky druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom). Takýto tovar nemôžeme považovať za reklamáciu.

Výmena tovaru

Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

1. tovar musí byť odoslaný najneskôr do 14 dní po prevzatí zásielky

2.  tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja

3. zásielka musí obsahovať originál faktúru a vyplnený <media 24751 - - "TEXT, Formular pre vratenie vymenu alebo reklamaciu tovaru, Formular_pre_vratenie__vymenu_alebo_reklamaciu_tovaru.doc, 48 KB">"Formulár pre vrátenie, výmenu alebo reklamáciu tovaru"</media> s požiadavkou na výmenu tovaru

4. tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!

Tovar je nutné zaslať na adresu ktorá je uvedená na doklade o kúpe.

Zásielku je potrebné vo vlastnom záujme poslať ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty, alebo znehodnotenia balíka si ho kupujúci bude môcť s podacím lístkom na pošte vyreklamovať).

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar bude kupujúcemu odoslaný na jeho adresu za cenu poštovného pre SR vo výške 4,50 €.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Reklamácie

Doklad o predaji je priložený ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav a Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov)je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o kúpe predávajúcemu. Zároveň je kupujúci povinný doručiť vyplnený <media 24751 - - "TEXT, Formular pre vratenie vymenu alebo reklamaciu tovaru, Formular_pre_vratenie__vymenu_alebo_reklamaciu_tovaru.doc, 48 KB">"Formulár pre vrátenie, výmenu alebo reklamáciu tovaru"</media>. Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním výrobku. Tovar s potlačou nie je možné vrátiť ani vymeniť!

Neprevzatie objednávky

Zákazníci, ktorí si objednaný tovar prostredníctvom nášho internetového obchodu účelovo neprevezmú (zväčša do 7 dní) sa ocitnú na tzv. black list (čierna listina). Všetci zákazníci, ktorí sa ocitnú na tejto listine v budúcnosti nebudú platiť objednaný tovar formou dobierky, ale zaplatia tovar vopred na náš účet. Zároveň si od týchto zákazníkov budeme nárokovať náhradu škody, ktorá nám vznikla pri neprevzatí zásielky.

Možnosť alternatívneho online riešenia sporu

Zákazníci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Zákazník môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke <link webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm;https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage</link> . Zákazník pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Zákazník môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – <link www.mhsr.sk _blank>http://www.mhsr.sk/</link>.

 Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, emailová adresa. 

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Registrovaný na OÚ v Nitre, č. Žo. 2001/06697/00002, reg. číslo: 2666/2001.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24

Za prípadné tlačové chyby v našej reklamnej časti alebo údajové chyby v našom Online Shope nezodpovedáme.

Reklamačný poriadok:

Na každý tovar platí 24 mesačná záruka. V prípade, že si chce kupujúci uplatniť nárok na reklamáciu tovaru, musí odoslať tovar (v čistom a nezápachajúcom stave) na vlastné náklady na adresu spoločnosti spoločne s faktúrou a s vyplneným "<media 24751="" -="" "text,="" formular="" pre="" vratenie="" vymenu="" alebo="" reklamaciu="" tovaru,="" formular_pre_vratenie__vymenu_alebo_reklamaciu_tovaru.doc,="" 48="" kb"="">Formulárom pre vrátenie, výmenu alebo reklamáciu tovaru</media>"

Vzniknutá vada musí byť reklamovaná už v počiatočnom štádiu - t.j. výrobok sa nesmie používať ďalej so vzniknutou vadou.

Reklamácia sa vzťahuje na:
- na výrobné chyby  alebo na iné vady, ktoré nespôsobil zákazník neodborným, nešetrným alebo nadmerným intenzívnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku, a ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby
- záručnú dobu si nemožno zameniť so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania spĺňať účel, na ktorý bol zakúpený
- chybou alebo vadou sa rozumie nedostatok v tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené, jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru vplyvom chemického znečistenia (olej, riedidlá, čistidlá a pod.)
- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, výberu alebo nesprávnej veľkosti tovaru
- tvarové a funkčné zmeny vlastnosti tovaru spôsobené opotrebovaním v priebehu záručnej doby- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho ošetrovania, čistenia alebo mechanického poškodenia obuvi (okopávanie, obúvanie bez obuváku, bez rozšnurovania, roztvorenia zipsu tovaru, pretrhnutie alebo prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
- znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu
- predranie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti tovaru a obvodovej šírky
- obuv poškodená v praní v práčke nemôže byť predmetom reklamácie
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na nesprávne skladovanie výrobku.
4.1 Prípadné chyby alebo vady vzniknuté z dôvodu nadmerného opotrebovania, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácií. 

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme spravidla do 7 dní od doručenia reklamovaného tovaru a to kontaktovaním zákazníka prostredníctvom tel. kontaktu alebo e-mailom. V zložitejších prípadoch rozhodneme do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.
5.1 V prípade oprávnenej reklamácie bude vada odstránená na naše náklady najneskôr do 30 dní, prípadne bude reklamovaný tovar vymenený za iný tovar podľa požiadavky zákazníka.
5.2 V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar odoslaný naspäť zákazníkovi s príslušným stanoviskom zamietnutia reklamácie.