Firemné údaje

Firma:

Peter Paluch KEEPERsport

Právna forma: živnosť

IČO: 37649426

DIČ: 1031614353

IČ DPH: SK1031614353

Adresa: Krížna 8, 94907 Nitra 7 - Janíkovce, Slovensko

Mobil  0948 469 326

E-mail  shop@keepersport.sk

Firemný účet KEEPERsport: 

Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK6909000000000233141656

BIC (Swift):   GIBASKBX

Registrovaný na OÚ v Nitre, ŽR č. 403-20602

Dohľad vykonáva SOI v Nitre.