Ochrana súkromia a osobných údajov

Ochrana osobných údajov je záležitosťou dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vaše osobné informácie. Ochrana a zákonné zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov je preto pre nás veľmi dôležité. To vám umožní cítiť sa bezpečne pri návštevách našich webových stránok. Chceme zdôrazniť, že pri spracovaní vašich osobných údajov dbáme na prísne právne predpisy.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na vašom účte.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.keepersport.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Upraviť profil“.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je KEEPERsport oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že KEEPERsport nie je oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. V tomto kontexte používame z praktických dôvodov pojem "cookies" ako zastrešujúci termín pre technické pojmy ako cookies, Flash cookies, webové majáky a JavaScript. Nezaberajú veľa miesta a po skončení ich platnosti sa automaticky vymažú. Platnosť niektoré cookies skončí na konci vášho konkrétneho pripojenia na internet, zatiaľ čo iné sa uložia na istý obmedzený čas.

Prečo cookies používame?

KEEPERsport využíva súbory cookies, aby bola vaša návšteva stránky čo najpohodlnejšia. Rozličné typy cookies majú rôzne funkcie. Niektoré sú len na to, aby vám umožnili prehliadanie stránky a zobrazenie istých jej funkcií. Iné nás informujú o spôsobe vášho prehliadania, ako napríklad keď máte problém nájsť to, čo hľadáte, takže vďaka nim môžeme našu stránku zlepšovať a zaistiť, aby bola vaša nasledujúca návšteva stránky čo najpríjemnejšia.
 

Aké rozličné typy cookies využívame?

Najdôležitejšie cookies sú povinné cookies. Sú nevyhnutné a pomôžu vám orientovať sa na webových stránkach a používať základné funkcie. Potom sú tu funkčné cookies, ktoré vám umožnia uložiť si váš nákupný zoznam, vytvoriť si zoznam želaní a uložiť si vašu doručovaciu adresu pre rýchlejší nákup. Takzvané výkonnostné cookies využívame na skvalitnenie našej webovej stránky. Taktiež vám radi ukazujeme ponuky, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Na to potrebujeme zber dát o vašom pohybe. Interakčné cookies sa využívajú na vašu interakciu so sociálnymi médiami alebo na to, aby ste mohli prispieť recenziou. Cieľované cookies zachytávajú vaše preferencie, aby vám mohli ukázať zaujímavé ponuky aj mimo stránok KEEPERsport. Nižšie vidíte prepracovanejšie prehľady typov cookies, ktoré používame:

 1. POVINNÉ COOKIES
  sú nevyhnutné a pomáhajú vám orientovať sa na stránke, presúvať sa na nej a zobrazovať isté jej funkcie. Tieto cookies napríklad dozrú na to, aby sa vám ukladal stav nákupu v košíku počas všetkých krokov, ktoré v rámci nákupu absolvujete.
 2. FUNKČNÉ COOKIES
  sú tu pre ešte pohodlnejšie nakupovanie a uľahčenie nákupu zákazníkom. Tieto cookies vám pomáhajú ukladať si obsah nákupnej tašky, pripomínajú vám ju a umožňujú vám vytvoriť si zoznam prianí.
 3. VÝKONNOSTNÉ COOKIES
  nám pomáhajú pochopiť nákupné správanie našich návštevníkov. Vďaka tomu môžeme neustále zdokonaľovať našu webovú stránku, aby sa vám na nej ešte ľahšie a príjemnejšie nakupovalo.
 4. INTERAKČNÉ COOKIES
  sa využívajú na vyjadrenie vášho názoru. Veľmi radi by sme poznali váš názor na naše produkty, webovú stránku a nás vo všeobecnosti. Tieto cookies vám umožnia náš obsah "lajkovať" alebo ho odporúčať na sociálnych sieťach a tiež sa zhovárať s našimi servisnými agentmi. Pomocou nich však môžete poradiť aj našim ostatným (potenciálnym) zákazníkov tak, že ohodnotíte naše produkty alebo na ne napíšete recenziu.
 5. CIEĽOVANÉ COOKIES
  si zapamätajú váš zvolený tovar a nákupné preferencie. Veríme, že reklama je celá o užitočnosti daného tovaru pre vás. Tieto cookies nám umožňujú podeliť sa o informácie o tom, čo sa vám páči, s našimi marketérmi. Takže keď budete surfovať napr. cez Google, zobrazovaná reklama bude zohľadňovať vaše preferencie.
   

Čo keď sa vám cookies nepáčia?

Môžete si zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby mazal alebo bránil ukladaniu cookies bez vášho súhlasu v počítači či mobilnom zariadení. Sekcia "Pomoc" vo vašom prehliadači by vám mala poskytnúť informácie o nastaveniach cookies.