Informácie o objednávaní

Prosíme uisti sa, že máš autorské práva k predloženým obrázkom alebo logám. 

Upozornenie na autorské práva

Zákazník je zodpovedný za to, že ním predložený požadovaný návrh neporušuje práva tretích strán (najmä práva k ochrannej známke, ochrane názvu a autorských práv), alebo zákonných ustanovení. KEEPERsport si vyhradzuje právo odmietnuť predložené návrhy. V prípade, že klientov návrh môže byť porušením práv tretích strán, zákazník KEEPERsportu zodpovedá za všetky nároky tretích strán na náhradu škody. Zákazník tiež výslovne súhlasí s tým, že ak by bol v súlade so zákonom proti KEEPERsportu uplatnený nárok tretích osôb, najmä z porušovania vyššie uvedeného práva, náhradu škody bude firma KEEPERsport vymáhať od zákazníka.

Nie je povolené používať predložené návrhy s radikálnym, hanlivým alebo protiústavným obsahom.