Podmienky účasti ku spätnej väzbe Varan7

Účasť v súťaži KEEPERsport GmbH je bezplatná a je založená výlučne na nasledujúcich podmienkach účasti.

Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 8. septembra 2021 do 30. septembra 2021. Počas tohto obdobia majú užívatelia možnosť zapojiť sa do súťaže online.

Účasť
Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, je potrebné vyplniť nasledujúci dotazník spätnej väzby a nahrať video so spätnou väzbou na brankárske rukavice KEEPERsport Varan7.

Účasť je možná iba počas trvania súťaže. Údaje prijaté po dátume uzávierky nebudú vo výsledkoch zohľadnené. Účasť v súťaži je bezplatná. Po uplynutí doby účasti bude zo všetkých účastníkov zákazníckeho prieskumu náhodne vylosovaných celkom 1 pár rukavíc Varan7 podľa vášho výberu, ktoré budú odoslané na požadovanú dodaciu adresu víťaza.

Víťaz bude určený po dátume uzávierky ako súčasť náhodnej tomboly medzi všetkými účastníkmi. Víťaz tomboly bude o cene ihneď informovaný prostredníctvom osobitného e -mailu. Cena bude odoslaná na požadovanú dodaciu adresu.

Koniec súťaže
Organizátor si výslovne vyhradzuje právo ukončiť súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. To platí najmä pre akékoľvek dôvody, ktoré by narušili alebo zabránili tomu, aby súťaž bežala podľa plánu.

Vylúčenie zodpovednosti Facebooku
Táto akcia nijako nesúvisí s Facebookom a nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná spoločnosťou Facebook.

Platné právo
Otázky alebo sťažnosti v súvislosti so súťažou smerujte na prevádzkovateľa. Kontaktujte e -mailom na office@keepersport.at alebo telefonicky na +43 2252 766 46. Rozhodnutie sudcov je konečné.

ERROR: Content Element with uid "144307" and type "ksmatrix_imagefal" has no rendering definition!