Podmienky účasti súťaže s dotazníkom pre brankárov

Účasť na súťaži s dotazníkom pre brankárov prostredníctvom firmy KEEPERsport je zdarma a riadi sa týmito pravidlami.

Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 8. mája 2020 do 31. mája 2020. V tomto období budú mať používatelia možnosť zúčastniť sa súťaže online.

Účastníci
Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže, musíte vyplniť nasledujúci dotazník a zadať e-mailovú adresu v časti 6 „Osobné informácie“.

Dotazník pre brankárov:
• V anglickom jazyku >> KLIKNI SEM
• V nemeckom jazyku >> KLIKNI SEM

Účasť je možná iba počas trvania súťaže. Hodnoty prieskumu prijaté po termíne uzávierky sa do žrebovania nezohľadnia. Účasť v súťaži je bezplatná. Po skončení obdobia účasti sa náhodne vyberú zo všetkých účastníkov prieskumu 3 zákazníci, ktorým bude na požadovanú dodaciu adresu doručený 1 pár rukavíc Varan6 Profi SMU.Výhercovia sa vyberú po termíne uzávierky náhodným výberom zo všetkých účastníkov. Výhercovia súťaže budú o cene informovaní samostatným e-mailom.Cena bude zaslaná na požadovanú doručovaciu adresu.

Ukončenie súťaže
Organizátor si výslovne vyhradzuje právo ukončiť súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Platí to najmä pre všetky dôvody, ktoré by narušili alebo zabránili plánovanému priebehu súťaže.

Zrieknutie sa zodpovednosti na Facebooku

Táto propagácia nemá žiadne spojenie s Facebookom a žiadnym spôsobom ju nesponzoruje, nepodporuje ani neorganizuje Facebook.

Otázky alebo sťažnosti týkajúce sa súťaže musia byť adresované prevádzkovateľovi. Kontaktné údaje: e-mail: shop@keepersport.sk ; telefón: +421 (0)948 469 326

Dotazník Keepersport